Vyhledat

Novinky e-mailem


Wednesday, 17. July 2024
Svátek má

 

V oblasti zubního zdraví by naše populace měla mít základní cíl - udržet si zdravé zuby po celý svůj život! Prevencí lze tohoto cíle dosáhnout a vzniku zubního kazu zabránit. Zubní kaz není dědičné onemocnění a nejsou žádné důvody pro to, aby děti dědily špatné zuby po svých rodičích. Záleží především na nás, na rodičích, jak naučíme své děti o zuby pečovat.

Rodiče by měli vědět, že v řadě školních i předškolních zařízení děti preventivní prohlídkou již neprocházejí a že potřebné vyšetření a ošetření chrupu musí rodiče sami zajistit buď u svého zubního lékaře, nebo jiného lékaře, který ve své praxi ošetřuje předškolní i školní děti.
Podle platného zákona o veřejném zdravotním pojištění mají děti od 6 měsíců až do 18 let právo na bezplatné stomatologické ošetření, tj. jak na preventivní prohlídky dvakrát ročně, tak i na následné ošetření. V oblasti protetických a ortodontických výrobků může být i určitá výše spoluúčasti, která je dána charakterem postižení.

 • Víte, kterou chorobou trpí lidé nejčastěji?

 

 

Nejčastější lidskou chorobou je zubní kaz a právě děti jsou ohroženy jeho vznikem mnohem více než dospělí. Zubní kaz je onemocnění, které se vyznačuje úbytkem minerálních látek z tvrdých zubních tkání. Sklovina a zubovina oslabené ztrátou minerálů se rozpadají a vzniká kazivá dutina. Již v prvních stadiích vzniku zubního kazu se může porušení skloviny vnímat nepříjemně, např. při pití studených nápojů, může také vznikat bolest na sladké, slané apod. Počáteční stadia zubního kazu je nutné podchytit včas, pravidelným zubním vyšetřováním, kdy je ošetření relativně jednodušší, snazší a jeho úspěšnost vyšší a trvalejší. Není-li zubní kaz včas ošetřen, může dojít až k úplnému zničení zubní korunky a ke ztrátě zubu. Zlepšení zubního zdraví dětí závisí nejen na práci zdravotníků, ale je nutná i dobrá spolupráce dětí a jejich rodičů.

 • Proč jsou důležité preventivní prohlídky?

Z hlediska dalšího vývoje dětí je velmi významné období jejich nástupu do 1. tříd. Dětem je většinou 6 až 7 let a v tomto věku by již měly mít za sebou pravidelné preventivní prohlídky u zubního lékaře a ošetřený dočasný chrup.

Pravidelné sledování zubního zdraví v půlročních intervalech je důležité zejména pro včasné zjištění nežádoucích změn nejen na zubu ( zubní kaz), ale i na dásních, a také pro včasné zjištění ortodontických anomálií (nepravidelné postavení zubů).

 

Existují čtyři typy zubního vyšetření:

 • Komplexní zubní vyšetření, které dítě většinou podstoupí při první návštěvě zubního lékaře
 • Preventivní zubní prohlídka - provádí se každých šest měsíců.
 • Akutní vyšetření, které se již týká určitého problému, např. náhlá bolest zubu
 • Specifické vyšetření, např. rentgenologické, ortodontické, které doporučuje zubní lékař v případě potřeby.

Důležité je, aby děti i rodiče pravidelné návštěvy zubního lékaře pokládali za samozřejmou součást péče o vlastní zdraví a aby děti nepřicházely do zubní ordinace až při potřebě rozsáhlého, a tím i bolestivého ošetření.

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky hradí svým pojištěncům uvedená vyšetření v plném rozsahu.

Na začátku školní docházky děti procházejí obdobím smíšeného chrupu, což je kombinace dočasných a stálých zubů v různém stadiu vývoje. Toto období začíná kolem pátého až šestého roku prořezáním první stálé stoličky a pokračuje do 12 až 13 let.

Stálé zuby začínají prořezávat kolem pátého až šestého roku dítěte. Jako první stálý zub prořezává první stálá stolička, a to hned za dočasnými stoličkami. Nazývá se šestka, protože je šestá v zubním oblouku. Někdy se rodiče mylně domnívají, že jde ještě o dočasný zub. Tento nový stálý zub je mimořádně důležitý pro dobré rozžvýkání potravy. Jeho správné postavení v čelisti ovlivňuje i správné postavení dalších stálých zubů.

Ztráta tohoto zubu v období školního věku (jeho vytažení, protože je značně poškozený kazem) je příčinou mnoha zubních komplikací.

Po šestkách začínají prořezávat první a druhé stálé řezáky (jedničky a dvojky), pak špičáky (trojky), dále zuby třenové (čtyřky a pětky), a nakonec druhé a třetí stálé stoličky (sedmičky a osmičky – zuby moudrosti). Dospělý člověk má tedy v ústech celkem 32 zubů.

Nezapomínejte, že základem zdravého chrupu je prevence!

Prevencí zubního kazu rozumíme souhrn veškeré činnosti a návyků, kterými můžeme vzniku zubního kazu zabránit nebo kazivost chrupu snížit.

 

Aby byla prevence účinná, je nezbytné zajistit:

 • pravidelnou a dobrou úroveň hygieny dutiny ústní
 • zdravou výživu s omezením cukrů v potravě
 • zvýšení odolnosti zubních tkání působením fluoridů
 • Máte představu o prevenci zubního kazu u školních dětí?

Prevence zubního kazu u školních dětí je cílena na zajištění pravidelné a dobré úrovně hygieny dutiny ústní. Jejím základem je odstraňování zubního povlaku (plaku), tj. pravidelné čistění zubů. Ve věku 6 až 7 let je už dítě dostatečně zručné a mělo by si umět vyčistit zuby samo, přesto však stomatologové doporučují rodičovský dozor alespoň do věku deseti let. Důležité je upevnit návyk pravidelného čistění zubů tak, aby se stal přirozenou a nedílnou součástí každodenní osobní hygieny.

 • Kupujete svým dětem vhodné pomůcky k čistění zubů?

Ruční zubní kartáček je základní pomůckou k čistění zubů. Dětem mladšího školního věku, u nichž teprve začala výměna dočasných zubů za stálé, je doporučován dětský zubní kartáček. Opět připomínáme - je-li více dětí v rodině, musí mít každé z nich svůj vlastní, barevně odlišný kartáček.

Pro starší děti (8 - 12 let) je stále ještě vhodný zubní kartáček menších rozměrů. Pracovní plocha kartáčku může být zastřižena do roviny, nebo tvarována do podoby písmene V. Doporučujeme používat kartáček s vlákny střední tvrdosti (medium). Příliš tvrdý zubní kartáček může poškodit dáseň, nebo dokonce i zub, pokud je nesprávně používán. Příliš měkký zubní kartáček není zase dostatečně účinný. Každý zubní kartáček má jen omezenou dobu použitelnosti, při prvních známkách opotřebení (roztřepení snopců, vypadávání vláken) je nutné jej vyřadit a zakoupit nový!

 • A co elektrický zubní kartáček, mohou jej děti také používat?

Čistění zubů elektrickým kartáčkem je snazší, proto jej zubní lékaři doporučují dětem nedostatečně zručným nebo dětem s určitým handicapem. Ceny těchto kartáčků jsou v porovnání s klasickými několikanásobně vyšší. Obecně lze říci, že rozdíl v účinnosti obou typů kartáčků není významný.

 • Mohou děti používat také zubní nit?

Používání zubní niti, jako pravidelné součásti čistění zubů, lze doporučit až dětem staršího školního věku (10 –12 let), tedy dětem po prořezání stálého chrupu, a také dětem dostatečně zručným a pečlivým. Nácvik techniky musí být proveden pod dozorem zubního lékaře nebo sestry, aby ji dítě dobře zvládlo. V opačném případě může dojít k poranění dásně. Používání zubní niti doporučujeme jednou denně, spíše večer.

 • Jaké zubní pasty jsou pro školáky vhodné ?

Používání zubních past s obsahem fluoridů je v současné době považováno za velmi účinné v prevenci zubního kazu. Úkolem zubní pasty je usnadnit odstranění zubního povlaku. Důležitou složkou zubních past pro děti jsou fluoridy. Dětské zubní pasty mají nižší koncentraci fluoridů, a proto by děti mladšího školního věku neměly používat zubní pasty pro dospělé, v nichž je obsah fluoridů vyšší. Na jméně zubní pasty nezáleží, důležité je, aby to byla zubní pasta s fluoridy.

 • Víte, jak často by si vaše děti měly čistit zuby?

Pro udržení dobré úrovně ústní hygieny je dostačující čistit zuby 2krát denně. Čistit jednou denně nestačí ! Čistit vícekrát denně, např. po každém jídle, je prospěšné, ale není nutné. Ráno si čistíme zuby až po snídani. Večerní čistění probíhá po večeři, krátce před ulehnutím. Po večerním vyčistění zubů již není vhodné požít jakoukoli potravinu (ani jablko) nebo slazený nápoj. Pokud má dítě žízeň, napije se čisté vody nebo neslazeného čaje.

Pozor! Děti, které jsou zvyklé pít ráno neředěné citrusové šťávy (pomeranč, grape-fruit), musejí čistění zubů odložit o 20 až 30 minut, protože povrch skloviny může být narušen působením kyselin z ovocné šťávy. Proto doporučujeme vypít šťávy již na začátku snídaně.

Doporučovaná doba jednotlivého čistění zubů je 2 minuty. Rozhodující však není čas, ale použití správné techniky. Zda a jak dobře si dítě čistí zuby, by měli pravidelně kontrolovat rodiče. Pokud si rodiče nejsou zcela jisti, že dovedou dětem správně vysvětlit, jak si zuby čistit, mohou se obrátit na zubního lékaře.

 • Mohou také žvýkačky chránit zuby před zubním kazem?

Pokud dítě nemá možnost vyčistit si v průběhu dne po jídle zuby, je vhodné použít žvýkačku bez cukru. Při žvýkání žvýkačky bez cukru se v ústech zvyšuje množství slin, které pomáhají rychleji odstranit zbytky jídla z úst. Zubní lékaři doporučují žvýkačku bez cukru jako určitou první pomoc, zejména tehdy, když si po jídle nemůžeme vyčistit chrup zubním kartáčkem a pastou.

Zubní zdraví svých dětí můžete ovlivnit také správnou výživou.

Kromě pravidelné ústní hygieny má velký preventivní význam vhodně volená skladba stravy, cílená na omezený přívod cukrů a cukrem slazených potravin i nápojů. Neznamená to ovšem, že bychom měli cukr, sladká jídla a nápoje z výživy dětí zcela vyloučit.

Záliba dětí ve sladkostech není vrozená, ale získaná a bohužel od malička podporovaná. Sladká chuť je dětem nejen příjemná, ale cukry jsou i nejrychlejším zdrojem energie a dítě nasytí. Základní výživové a hygienické návyky se vytvářejí už v dětství, fixují se a přetrvávají do dospělosti. Nevhodně volená skladba potravy a nadměrný přívod cukrů však neohrožují jen zuby, vystavují organismus také zvýšenému výskytu obezity a z ní vyplývajících dalších komplikací, jako jsou cukrovka a onemocnění srdce a cév.

 • Které potraviny jsou z hlediska vzniku zubního kazu škodlivé?

Rozdělit přesně potraviny na ty, které zubům škodí, a na ty, které jim neškodí, je velmi obtížné, neboť i malé množství cukrů nebo škrobů obsažené v potravě vede ke vzniku kyselého prostředí v ústech. Záleží proto hlavně na tom, kdy, jakým způsobem a jak často se potraviny škodící zubům konzumují.

Je proto vhodné upozornit děti na to, co jejich zuby ohrožuje - je to zejména cukr jako takový a cukrem slazené potraviny: pekárenské a cukrářské výrobky, trvanlivé pečivo, cukrovinky, cukrem slazené nápoje a potraviny obsahující škroby (bramborové hranolky a lupínky, hamburgery, párky v rohlíku apod.).

 • A které potraviny jsou naopak zubům prospěšné?

Zubům prospěšné jsou zejména mléčné výrobky a mléko jako zdroj vápníku. Rovněž syrové ovoce a zelenina obsahující vitamíny A, C, a D jsou pro zdravý vývoj zubů nezbytné. Existují však také potraviny, které zubům neškodí, ale přesto je můžeme označit jako cukrovinky, např. žvýkačky bez cukru. Že jsou bez cukru, neznamená, že nejsou sladké. Jsou slazené jiným sladidlem (xylitol), které netvoří potravu pro ústní bakterie.

 • Ovlivňujete stravovací návyky svých dětí?

Děti obvykle nemají problémy s chutí k jídlu, která je vysoká a je dána zvýšenou fyzickou aktivitou a růstem dítěte. Frekvence jídel je víceméně omezena školním rozvrhem a mlsání se přesouvá do odpoledních a večerních hodin.

Hlavní jídla (snídaně, oběd a večeře) by měla být natolik vydatná, aby dítě nepociťovalo hlad a nemělo potřebu konzumovat sladkosti mezi hlavními jídly. Vhodná je vydatná snídaně, po které následuje důkladné vyčistění zubů zubní pastou s fluoridem.

 

Obecně je třeba :

 • vyloučit konzumaci sladkostí a sladkých nápojů v dopoledních hodinách
 • omezit konzumace sladkostí i mezi obědem a večeří na minimum, sladkou potravinu či nápoj podat jako součást hlavního jídla
 • omezit popíjení cukrem slazených nápojů a džusů v průběhu dne a nahradit je stolní či minerální vodou nebo neslazeným čajem
 • zcela vyloučit konzumaci sladkostí a slazených nápojů po večerním vyčistění zubů. Pečlivé čistění zubů pastou s fluoridem, nejlépe pod dohledem rodičů, by mělo být zakončením dne, po kterém jde dítě spát
 • doporučit po jídle žvýkání žvýkačky bez cukru, která zvyšuje tvorbu slin.
 • Co je fluoridová prevence u školních dětí ?

Zabránit vzniku zubního kazu a nebo alespoň počet kazů v ústech dítěte snížit může v kombinaci se zdravou výživou a dobrou hygienou dutiny ústní jakákoli forma fluoridové prevence.

 

Formu fluoridové prevence doporučí vždy zubní lékař, a to na základě zubního vyšetření a individuálního zjištění množství fluoridů v potravě a v pitné vodě.

Fluoridy zvyšují odolnost skloviny proti působení kyselin, a tím chrání sklovinu před vznikem zubního kazu. Vyskytují se přirozeně ve všech vodách v koncentracích, které se mohou lišit zdroj od zdroje. I řada minerálních vod obsahuje fluoridy ve vhodném množství, např. Hanácká kyselka, Mattoniho kyselka, Poděbradka, Korunní, Dobrá voda aj. Obsah fluoridu se však v minerálních vodách časem mění a jeho hodnotu uvádí výrobce na etiketě láhve.

V České republice se do pitné vody fluoridy v některých oblastech přidávaly a kazivost zubů se snížila o 40 až 50 %. V současné době se pitná voda v České republice nefluoriduje, a proto je třeba zajistit dětem jiné formy fluoridové prevence. Patří k nim jednak ty, které na základě vyšetření musí doporučit a případně aplikovat zubní lékař (např.fluoridové tablety, fluoridové gely a laky), jednak už zmíněné zubní pasty s fluoridy. Právě ty jsou nejpřístupnější formou prevence zubního kazu pro všechny věkové skupiny.

 

 

 

 • Zapečetěný zub Zubní lékař může také navrhnout dítěti zapečetit zuby. Co je pečetění zubů ?

Je to naprosto bezbolestná metoda, která se provádí na ještě zdravém zubu, zejména u prvních a druhých stoliček, a to co nejdříve, jakmile prořežou do úst. Spočívá v uzavření jamek a rýh na kousacích ploškách zubů speciálním výplňovým materiálem. Výhodou tohoto ošetření je, že se zub nevrtá. Stomatolog je může navrhnout dětem s vysokou kazivostí, nebo dětem psychicky a fyzicky handicapovaným, u kterých je ošetřování zubního kazu obtížné.

 • Co dělat, když se u dítěte původně malá nepravidelnost v postavení zubů zhoršuje ?

Pokud dítě pokračuje v pravidelných návštěvách zubního lékaře, je možno obrátit se s dotazem na něho. Jde-li o složitější případ, je nutné vyhledat zubního lékaře specialistu - ortodontistu, který stav posoudí a rozhodne o dalším postupu.

 • Co dělat v případě úrazu zubů?

Při hrách, sportu (např. jízda na kole, hokej), ale i v hodinách tělesné výchovy může dojít k úrazu zubů. Statistiky uvádějí, že asi 10 % dětí pod věkovou hranicí deseti let mělo více či méně vážný úraz zubů, přičemž úrazy jsou častější u chlapců než u dívek. Pokud dojde k úrazu v ústech dítěte, je třeba jej neprodleně zavést k zubnímu lékaři, protože na rychlé první pomoci záleží i další osud zubu.

Při poranění, kdy zub opustí i kostní lůžko v čelisti, je třeba jej nalézt, očistit a omýt ve studené vodě. Zub se snažíme uchopit pouze za korunku a z povrchu kořene nikdy neodstraňujeme zbytky tkání. Je nutné vsadit zub co nejdříve zpět do zubního lůžka a poraněné dítě rychle odvést k zubnímu lékaři.

Pokud rodiče nemají odvahu tento výkon provést, je důležité, aby zub byl uchován ve vlhkém prostředí. Doporučujeme vypadlý zub umístit pod jazyk dítěte a tak jej transportovat do zubní ordinace. Často je však dítě v šoku, odmítá spolupracovat, a tak je nejlépe zub umístit do lahvičky s mlékem a dítě odvést k zubnímu lékaři.

 

Včasné následné ošetření může velmi často dítěti jeho vlastní zub zachránit!

Nezapomeňte, že péči vyžaduje i chrup dospívajících dětí ( 15 -18 let)!

U mládeže tohoto věkového období je možno až kolem 18. roku věku očekávat prořezávání posledních stálých zubů - třetích stoliček, tzv. zubů moudrosti.

Dorostový věk představuje z hlediska výchovného působení poněkud obtížné věkové období. Pokud jsme do této doby nebyli schopni vypěstovat u dítěte kladný postoj k pravidelnému zubnímu vyšetření, ošetřování a péči o dutinu ústní vůbec, půjde to již velmi těžko. Chceme-li docílit změny v záporném postoji, je lépe spíše zdůrazňovat vzhled a krásný zdravý úsměv, než poukazovat na možnost dalších kazů a snad v budoucnu i ztráty zubů. Příkazy nebo vyhrožování se zcela míjejí s účinkem. Velmi se vyplatí cílevědomá výchova od předškolního věku a zejména osobní příklad rodičů v péči o chrup.

 • Je stále ještě nutné dohlížet na čistění chrupu?

Role rodičů jako dohližitelů by se měla postupně omezovat. Je třeba syna či dceru připravit na to, že po 18. roce věku si již sami musí vyhledávat informace o tom, jak o své zuby pečovat, najít si svého zubního lékaře a hlavně jej pravidelně, nejméně jednou ročně navštěvovat.

 • Má výživa v dorostovém věku nějaký vliv na zdraví zubů ?

Kvalitu tvrdých zubních tkání již přívodem mléka a nejrůznějších mléčných výrobků neovlivníme, ale nevhodnou stravou můžeme významně podpořit vznik nových zubních kazů. Toto nebezpečí je dáno i určitou finanční samostatností dítěte (kapesným) a z ní vyplývajícím vlastním výběrem potravin. Nejen čokoláda a cukrovinky a cukrem slazené potraviny a nápoje, ale i hranolky s majonézou, s kečupem a jiná oblíbená “rychlá občerstvení” dokáží velice rychle přispět ke vzniku zubního kazu.

 • Má význam ještě v tomto věku přívod fluoridů, když zuby jsou již prořezány a dotvořeny?

I v tomto věku má veliký význam přívod fluoridů právě k prořezaným zubům. Doporučujeme fluoridové zubní pasty pro dospělé a častou výměnu kartáčku. Již dnes je možné, aby dítě dorostlo do tohoto věku bez jediného zubního kazu a jediné výplně.

autor: vega, vloženo: 15.2.2006, přečteno: 8071x, komentáře: 2, rubrika: Zdraví, vytisknout článek, poslat e-mailem


Komentáře k článku | vložit komentář

zubní zdraví program Zdrave zuby (anonym - 88.103.15.2, 1.4.2013 v 18:18) - odpovědět

Dobry den,
prosim , aby jste mne kontaktovali ohledne textu zdrave zuby -školní věk.

Domnívám se, že stejně jako je nelegální krást věci, je nelegální krást i myšlenky nebo texty jiných lidí. Práce, ve kterých není důsledně odkazováno na díla, z kterých jsme čerpali, jsou  považovány za plagiát.

Vzhledem k tomu, že jste text vlozili v r. 2006 , pokládám danou situaci za hrubé porušení autorských práv!!!!

Prosim o vase vyjadření a vyřešení dané situace. S pozdravem MUDr. Iva Lekešová, CSc

ivalekesova@seznam.cz

odborný asistent 3. LF, Stomatologické kliniky