Vyhledat

Novinky e-mailem


Friday, 14. June 2024
Svátek má

 


F1 - nápověda systému Windows
F2 - editování názvu objektu (soubory a složky)
F3 - vyhledávání souborů, složek a počítačů
F4 - skočí do pole adresa v IE či průzkumníkovi
F5 - obnoví aktuální okno programu, v IE aktualizuje stránku (reload)
F6 - v průzkumníku dochází k přepínání mezi jednotlivými částmi okna (menu, adresa, objekty)
Num Lock - stiskem této klávesy na víc než pět sekund, dojde k ozvučení kláves Caps Lock, Num Lock a Scrool Lock
CTRL+Esc - otevření Start menu
CTRL+A - vybere všechny položky v okně (ve Wordu např. označí veškerý text), vhodné pro kopírování do schránky
CTRL+levý klik myši - přidržením CTRL a klikáním na jednotlivé objekty dojde k postupnému označování objektů
CTRL+O - otevření právě vybrané položky (dokumenty, aplikace atd.)
CTRL+šipka nahoru nebo dolů - přesun na další řádek s textem
CTRL+šipka vlevo nebo vpravo - přesun na další slovo
CTRL+Shift - přepíná mezi nainstalovanými klávesnicemi (např. CZE - ENG)
BACKSPACE - zobrazí složky o úroveň výš (v Průzkumníku)
CTRL+ALT+Delete - ukončuje úlohu, vyvolává správce systému
CTRL+D - odstraní označený soubor, nebo složku
ALT+Print Screen - zkopíruje aktuální okno do schránky Windows
ALT+Enter - je-li označen jakýkoliv objekt (soubor, adresář), zobrazí se jeho vlastnosti
ALT+TAB - přepnutí do naposledy používaného okna. Přidržením těchto kláves se zobrazí všechna otevřená okna
ALT+ESC - přepínání mezi okny v pořadí, ve kterém byly spuštěny
ALT+F4 - zavření okna či programu
ALT+podtržené písmeno - spuštění akce s podtrženým písmenkem v nabídce
TAB - přesun k další položce v okně
SHIFT+TAB - přesun k předchozí položce
SHIFT+Delete - smaže složku či soubor bez přesunutí do koše
ESC - stornování právě prováděné akce

Obecné klávesové zkratky

F10 - aktivuje panel nabídek v programech či oknech
SHIFT+F10 - zobrazí místní nabídku v daném programu
SHIFT - přidržíte-li tuto klávesu při vkládání CD obsahujícího autorun (samospustitelné CD), nedojde k jeho spuštění
ALT+SPACE - vyvolání systémové nabídky aktivního okna (např. tyto funkce: obnovit, minimalizovat, zavřít atd.)
ALT+mínus - stejná funkce jako s mezerníkem. Funguje jen v některých programech
ALT+šipka - otevře nabídku lišty
CTRL+F4 - zavře podrodičovské okno (např. ve Wordu dojde k uzavření dokumentu, ale Word zůstane otevřený)
ALT+F6 - přepínání mezi podrodičovskými okny (např. ve Wordu se tímto způsobem lze přepínat mezi dokumenty)

Klávesové zkratky s klávesou Windows

Windows - vyvolání nabídky Start
Windows+R - vyvolání okna Spustit
Windows+L - změna uživatele (jen v OS Win XP)
Windows+M - minimalizace všech otevřených oken do lišty
Shift+Windows+M - maximalizace všech oken
Windows+F1 - nápověda systému Windows
Windows+E - otevře průzkumníka Windows
Windows+F - otevře dialogové okno hledání (soubory, PC atd.)
Windows+D - minimalizace a maximalizace (při opakování) všech oken
CTRL+Windows+F - otevře okno pro hledání počítače
CTRL+Windows+TAB - přepínání součástí v nástrojové liště
Windows+TAB - pro přepínání oken, běžících v hlavní liště
Windows+Break - otevře okno s informacemi o systému (Systém - Vlastnosti)

Vysvětlivky:
BACKSPACE - šipka vlevo, nad ENTERem
SPACE - mezerník

autor: vega, vloženo: 30.10.2005, přečteno: 4466x, komentáře: 0, rubrika: Volný čas, vytisknout článek, poslat e-mailem


Komentáře k článku | vložit komentář

(c)2004-2007 MIMINET.CZ - Všechna práva vyhrazena -  ISSN 1214-9969