Noční pomočování

Enuresi nocturna — noční pomočování je definováno jako mimovolný únik moče ve spánku u dítěte staršího pěti let. Problém pomočování je tíživý a starý jako lidská civilizace.

Proto je do hloubky prozkoumán, je
o něm hodně známo, ale bohužel chybí uznávaná metoda léčení a vyléčení. Proto je dobré se při snahách o ovlivnění pomočování opírat o podrobné znalosti každého jednotlivého případu.
Enurézu dělíme podle charakteru obtíží a doby nástupu příznaků na primární enurézu, kdy se děti pomočují od nejútlejšího věku bez suchého intervalu a noční epizody jsou jediným projevem postižení a sekundární enurézu, kdy dítě zažilo „suché období“ delší než šest měsíců. Příčinou bývá dysfunkce dolních močových cest způsobená asymetrií v dozrávání regulačních nervových center a špatnými mikčními návyky. Další příčinou jsou psychické podněty.
Jak pomoci?
Rodiče by problém enurézy neměli přehlížet. První návštěva obvykle vede k pediatrovi, který podle závažnosti předá dítě do péče specialistů — nefrologů, urologů a psychologů. Odstranění problému také závisí na otevřenosti vztahu mezi rodičem, dítětem a lékařem.
Dítě je přitom nutné netrestat — velmi důležitá je psychická podpora rodiny při léčbě enurézy, protože v některých případech žádná medikamentace nepomáhá. Nutná je i podpora při čekání na dozrání CNS. Dítě se nesmí trestat výčitkami, zákazy a už vůbec ne tělesně. Dobré citové zázemí přispívá k úspěchu.

Neopominutelnou úlohu při léčbě má pozitivní motivace dítěte a jeho rodičů. Je nutné si uvědomit, že největším problémem, který vzniká v důsledku enurézy, je sekundární psychologická stigmatizace postihující zejména sebevědomí a sebehodnocení jedince. Dítě je třeba chválit nejen za noc, kdy se nepočůrá, ale i za to, že se o to snaží. Při nastolení systému odměn musejí platit určité zásady, odměny musejí být dosažitelné a pro dítě významné. Motivující pro dítě je pochvala rodičů a uznání.
Konkrétní opatření
Prvním nefarmakologickým krokem v léčbě primární noční enurézy je stanovení režimových opatření, která vyžadují aktivní přístup dítěte a jeho rodičů:
• Úprava pitného režimu dítěti — je potřeba zajistit dostatečný celkový příjem tekutin (1 — 1,5 1). Pokud dítě pije dost přes den, je možné přistoupit koniezení tekutin před spaním (někteří odborníci radí nepít hodinu před spaním, jiní napít se naposledy mezi 17. až 18. hodinou).
• Úprava jídelníčku — večer nepodáváme okurky, melouny, černý čaj, coca colu. Můžeme doporučit suchý posolený chléb.
• Dbáme, aby dítě přes den v klidu pravidelně močilo. Někdy se doporučuje i nácvik přerušovaného močení, ale ani tato metoda většinou nevede ke zlepšení.
• Zavádíme spánkový režim - ukládáme dítě ke spánku pravidelně v určitou dobu, postel chráníme gumovou podložkou pod prostěradlem a nebo moderními podložkami, které nejsou tak pro dítě nepříjemné. Nutností je také snadný přístup na toaletu.
• Ditě můžeme chránit na noc i plenami, které plně hradí zdravotní pojišťovna. Ve vyšším věku jsou ale nevhodné a dětem velice snižují sebevědomí.
• Spornou otázkou zůstává buzení na čůrání. Rodiče dítě obvykle budí dvě až tři hodiny po usnutí. Nebo je možně dítě budit mezi čtvrtou a pátou hodinou ranní, kdy už dítě tak tvrdě nespí. Enuterici se ale většinou pomočí okolo půlnoci. Buzení na močení v noci může přinést rodině úlevu, ale základní problém to neřeší. S
• Součástí výše zmíněné pozitivní motivace je i vedení enuretického kalendáře. Dítě spolu s rodičem zaznamenává různými symboly do kalendáře suchou i mokrou noc. Kalendář je nejen pro lékaře, ale i pro dítě, které tak sleduje úspěch a snahu.
• Pokud se dítě během noci pomočí, je třeba lůžko přestlat
a dítě by mělo po zbytek noci setrvat ve své posteli, nikoli
u rodičů či sourozence.
Efekt režimu lze hodnotit nejdříve po měsíci. Teprve při nedostatečném efektu výše uvedených režimových opatření je možné zvážit farmakoterapii, či alarmy. V našich zemích je většinou předepisován lék, který snižuje tvorbu moči ve formě nosních kapek (Adiuretin), a další léky, které předepisuje na základě vyšetření odborník. Jinou možností je využití zvukového signalizátoru, tzv. budíku, který se připevňuje na spodní prádlo dítěte a reaguje na mimovolné vyprazdňování hlasitým bzučením. Tyto přístroje jsou u nás na trhu, ale nehradí je zdravotní pojišťovna.
Léčba dítěte s enurézou je velice individuální jak v lékařské, tak v psychologické složce. Pokud základní doporučení režimu a následná medikamentace nezabírá, je možné požádat o pomoc psychology.
Pohled psychologa
Z psychologického hlediska je mnohdy pomočování primárně neurotickým příznakem (stres, obava, špatné rodinné zázemí, nástup do školy, týrání, zneužívání, atd.). Problém se pak řeší rodinnou terapií, ale vždy za plné účasti postiženého dítěte a rodičů. Nebo je naopak pomočování zdrojem neurotizace (omezuje rodinný rozpočet, omezuje společenské aktivity dítěte, je příčinou rodičovského fyzického či psychického trestání).
Pokud vyloučíme všechny možné zdravotní i psychické aspekty postižení u daného dítěte, je jediným zdrojem podnětů k enuréze opoždění vývoje kontroly močení mozkem. Je přitom nutné zdůraznit, že ve všech těchto případech jde o zcela ohraničenou nedokonalou funkci mozku v malé, izolované oblasti, která řídí jen tu určitou činnost, zatímco celková inteligence a osobnost jsou neporušeny. Děti s enurézou mají v mnoha případech nadprůměrnou inteligenci a výborný prospěch. Noční pomočování s normálním průběhem chce jen čas a trpělivost hlavně rodičů. Většina dětí (98 %) dosáhne do 15 roku věku plné denní kontinence a u dospělých se setkáváme s perzistující enurézou pouze u jednoho procenta populace. Proto mějme všichni stále na paměti
dítě je vtom nevinně.
Mgr. Martina Kupcová

Faktory vzniku enurézy

Genetická zátěž
Pokud rodiče trpěli v dětství enurézou je až 77% riziko projevů u jejich dětí.

Somatický základ
• Poruchy spánku — děti mají dočasně opožděné vyzrávání budící reakce mozku na různé podněty včetně plného močového měchýře.
• Poruchy regulace moči v nočních hodinách. Opožděně se tvoří hormon (antidiuretický), který zabezpečuje sníženou produkci moči v době spánku.
• Menší kapacita močového měchýře.
• Porucha vývoje CNS — opožděné nebo nerovnoměrné dozrávání CNS (děti s hyperkinetickými projevy, známkami mozkové dysfunkce či abnormálním nálezem EEG).
• Signál jiné choroby — močové infekce, vrozená vývojová vada nebo porušená funkce močového měchýře. Ale i zvětšená nosní mandle bránící volnému dýchání a narušující pravidelný spánkový rytmus. Noční pomočování jel signálem závažné choroby — cukrovky. Mezi pacienty je i větší procento alergiků.

Psychické podněty
Příčiny enurézy (většinou sekundární je možné hledat i v negativním působení nejbližšího prostředí na psychiku ditěte — stres ve škole, konvikty v rodině, rozvod rodičů, narození sourozence, změna bydliště, ztráta milované osoby, ale i nedostatek projevů mateřské lásky a týrání ditěte. Příčinou může ale také být naký psychický impulz, který ditě natolik zasáhl, že jediná reakce na to je právě pomočování. Dalším faktorem může být i nadměrný večerní přívod tekutin, chlad a večerní rozrušení.

autor: vega, vloženo: 3.6.2006 v 10:50, rubrika: Zdraví

Článek vyšel na serveru MIMINET.CZ.
Adresa článku je: http://www.miminet.cz/clanek_tisk.php?id_rubriky=6&id_clanek=313