Porodné: Ano či ne

Všechny evropské země provádí rodinnou politiku a snaží se mladým lidem vytvářet dobré sociální podmínky, mimo jiné zvyšování přídavků na děti, rodičovského příspěvku či porodného. Jak vysoké je porodné v Česku s porovnání s ostatními zeměmi a není účelnější jiná forma finanční pomoci mladým rodinám (např. společné zdanění)?

Porodné –jednorázový příjem

Vliv výše porodného na porodnost v zemi je minimální. Přesto tato rodinná dávka může mladému páru pomoci v prvních týdnech po narození dítěte. Porodné se ve většině zemí vyplácí jednorázově a vzhledem k průměrnému příjmu v zemi se nejedná o nijak vysoké finanční částky. V členských  zemích Evropské unie, které nejsou uvedeny v tabulce, není porodné jako jednorázová dávka  zavedeno. Je však nahrazeno jinými rodinnými dávkami, jejich výplata je většinou vázána na finanční situaci rodiny. Ve všech uvedených zemích v tabulce  mají všichni rodiče (porodné je vypláceno mamince) nárok na porodné  bez ohledu na její finanční situaci, jedná se tedy  o netestovanou dávku.

Porodné v Česku - 13 000 Kč

Porodné je dávka, kterou se matce jednorázově přispívá na náklady související s narozením dítěte. Při poskytnutí dávky není zkoumán příjem rodiny. Jestliže žena, která dítě porodila, zemřela a porodné jí nebo jiné osobě nebylo vyplaceno, má na něj nárok otec dítěte. Nárok na porodné má rovněž osoba, která převzala dítě mladší jednoho roku do trvalé péče, nahrazující péči rodičů. Pro děti narozené od 1. ledna 2008 je porodné stanoveno pevnou částkou v jednotné výši 13 000 Kč na každé narozené dítě. V Česku současně mohou maminky čerpat rodičovskou dovolenou až 4 roky, což  je při světovém srovnání velmi dlouho. Podmínky pro mladé rodiny jsou v Česku dobré a nenutí maminky spěchat do práce za každou cenu. V Česku pracuje pouze čtvrtina maminek oproti téměř 80 % maminek v Portugalsku, Švédsku a Rakousku s dítětem ve věku dvou let. Důvody jsou dvojí: jednak poměrně vysoký rodičovský příspěvek, ale na druhou stranu nedostatečně rozvinuté služby pro maminky (v porovnání ze západní Evropou) např. školky již pro nejmenší děti, které fungují až do  večera... Ženy v západní Evropě mohou navíc využívat možnosti pracovat na zkrácené pracovní úvazky, které u nás nejsou zatím tolik rozšířené a mnoho mladých maminek by je rádo využilo.

Společné zdanění vysoké rodinné úspory

V mnoha zemích se snaží finančně pomoci mladým rodinám především úlevami na dani či pojištění  než poskytováním jednotlivých dávek, které je finančně a administrativně značně nákladné.  Osvědčilo se především společné zdanění manželů, které je velmi výhodné právě pro rodiny, kdy jeden z rodičů je na mateřské dovolené a pobírá pouze rodičovský příspěvek a druhý pracuje. Základní podmínkou je, že manželé musí vyživovat alespoň jedno dítě, které s nimi žije ve společné domácnosti. Uplatnění společného zdanění manželů má v mnoha zemích dlouholetou tradici včetně nejvyspělejší země světa USA. Vyměřovací základ podléhající jednotlivým sazbám u daň z příjmu fyzických osob je v USA u manželského páru dvojnásobně vyšší než u jednotlivce.  V Česku bylo společné zdanění manželů od letošního roku zrušeno (po třech letech).

Nejvyšší porodné dostanou rodiče  v Lucembursku

Jak vidíme z přiložené tabulky je nejvyšší porodné při narození jednoho dítěte v Lucembursku (1741 euro), Lichtenštějnsku (1304 euro). Naopak nejnižší je dávka porodného v Rumunsku (60 euro), na Slovensku (130 euro) a v  Polsku (261 euro).

Tabulka: Výše porodného v roce 2008  v Evropě
(v euro)

Země

Výše prodného (v euro)

Lucembursko

1741

Lichtenštejnsko

1304

Belgie

1064

Francie

855

Velká Británie

742

Švýcarsko

373 - 931

Irsko

635

Španělsko

451

Lotyšsko

425

Řecko

389

Litva

301

Slovinsko

251

Estonsko

320

Polsko

261

Slovensko

130

Rumunsko

60

Pramen: Europaesiche Komission:  Sozial Kompass Europa - Systeme der sozialen Sicherung der Selbstständigen in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union, im Europäischen Wirtschaftsraum und in der Schweiz

 Zdroj: Sfinance.cz

autor: vega, vloženo: 24.7.2008 v 16:00, rubrika: Porod

Článek vyšel na serveru MIMINET.CZ.
Adresa článku je: http://www.miminet.cz/clanek_tisk.php?id_rubriky=2&id_clanek=350