Samovolný potrat

Za potrat (abort) považujeme ukončení těhotenství dříve než v 28. týdnu, pokud plod nejeví známky života. V případě, že dítě přijde na svět před 28. týdnem a zjistíme jakoukoli známku života, mluvíme již o porodu. Termín samovolný udává, že potrat začal nechtěně, bez přispění jiné osoby. Jeho opakem je přerušení těhotenství, interrupce.

Valná většina potratů proběhne do konce 12. týdne těhotenství, mnoho hned v prvních týdnech. Příčiny těchto těhotenských neúspěchů jsou různé. Pravděpodobně nejčastější jsou důvody genetické. Často používaná formulace „Příroda se zbavuje nepodařených produktů početí“ je velmi výstižná. Hrubé odchylky od normy nejsou schopny dalšího vývoje, odumírají, dochází k abortu. Rovněž ženy s vrozenými vadami dělohy častěji potrácejí. Podobný princip lze předpokládat u nepravidelností tvaru dělohy způsobených myomy odlišný tvar dělohy činí růstu a vývoji zárodku potíže, může vést až k jeho odumření a potratu. Též neúspěch u žen s extrémně malou dělohou možno přikládat tomuto mechanismu. Nebezpečná jsou též infekční onemocnění poškozující plod a horečnaté stavy. V poslední době se ukazuje, že velký význam pro udržení těhotenství má správná snášenlivost mateřského organismu vůči částečně antigenně cizímu plodu. Nejasný je podíl hormonálních nepravidelností i řady dalších faktorů. Ne u každého potratu jsme schopni příčinu vůbec vypátrat.
Po 12. týdnu je již samovolný potrat daleko méně častou komplikací. Hlavními příčinami pak bývají již zmíněné odchylky tvaru dělohy a infekce. Až v této pokročilejší fázi přistupuje jako rizikový faktor poškození uzávěrového aparátu děložního hrdla, hlavně v souvislosti s předchozími interrupcemi.
Nejčastějším příznakem hrozícího potratu je v prvních týdnech těhotenství krvácení, bolesti v podbřišku se objevují obvykle až později. Po 12. týdnu jsou bolesti naopak jedním z prvních příznaků.

Velmi těžká je odpověď na otázku, zda lze potratu zabránit. V některých případech to ani není účelné; snažit se udržet těhotenství, které je geneticky vadné, samozřejmě nemá smysl a obvykle se nám to ani nepodaří. Problém je vtom, jak při hrozícím potratu určit, zdaje těhotenství zdravé. Vodítkem je normální ultrazvukový nález s průkazem živého plodu. Pomáhá nám pravidelné sledování hormonálních hladin. U ženy, která o těhotenství stojí a má příznaky hrozícího potratu, tedy krvácí, by měla být zvážena potřeba hospitalizace. Budoucím matkám radíme, aby potíže nepodceňovaly, a pokud zpozorují krvácení, byť jen ve formě hnědého výtoku, neodkladně vyhledaly odbornou pomoc. Klid na lůžku je nejúčinnější léčbou. Přidat můžeme některé léky snižující křehkost cév, případně léky zlepšující krevní srážlivost.
Pokud je krvácení velmi silné nebo prokážeme, že se nejedná o graviditu s nadějí na úspěšné dokončení, přistupujeme k operačnímu řešení. Nazýváme je revize dutiny děložní. Provádí se v narkóze a jeho cílem je odstranit veškeré zbytky těhotenství a tím současně zastavit krvácení. Za několik dní po výkonu může být žena propuštěna domů.

Považujeme za důležité upozornit, že samovolný potrat je sice velmi nepříjemná událost, ale pokud žena potratí poprvé, není třeba mluvit o tragédii. Někteří gynekologové dokonce tvrdí, že po prvním potratu děloha posílí a v další graviditě už pak nejsou problémy Určitý význam by toto tvrzení mohlo mít v případech, kdy potrat byl zaviněn malými rozměry dělohy. Není však jasné, v kolika procentech to zaviní skutečně tento faktor.
Moderní věda přinesla zajímavý poznatek. Donedávna se lékaři domnívali, že potratem končí každé cca 10. těhotenství. V současnosti máme za to, že potratem je ukončeno podstatně vyšší procento gravidit a k úspěšnému konci těhotenství dospěje jen menšina početí. Žena obvykle ani neví, že je těhotná, potrat proběhne jako silnější, třeba lehce zpožděná menstruace. Každopádně jeden potrat nepovažujeme za nic mimořádného. Obvykle nejsme ani schopni zjistit jeho příčinu. Prognóza dalšího těhotenství je dobrá, žádná mimořádná opatření nejsou nutná. Doporučujeme jen dodržet mezi potratem a novým otěhotněním odstup alespoň 6 měsíců.
Jiná situace je při opakovaném potrácení. Vždy musíme pátrat po příčině a před dalším otěhotněním se ji snažit odstranit. Ženě poskytujeme speciální, tzv. prekoncepční péči. Spočívá v optimalizaci hormonálních poměrů, zajištění dostatku vitaminů, úpravě životního režimu. Po zjištění gravidity doporučujeme pracovní neschopnost, někdy i krátké hospitalizace. Vývoj gravidity intenzivně sledujeme, někdy preventivně podáváme léky Výsledky prekoncepční péče bývají obvykle dobré.

autor: vega, vloženo: 4.10.2005 v 21:04, rubrika: Těhotenství

Článek vyšel na serveru MIMINET.CZ.
Adresa článku je: http://www.miminet.cz/clanek_tisk.php?id_rubriky=1&id_clanek=218