Vyhledat

Novinky e-mailem


Saturday, 29. January 2022
Svátek má

 

Každé dítě snadno utrpí úraz, protože touha objevovat a experimentovat daleko přesahuje rozumové úvahy a předvídavost dítěte. S každou novou dovedností, kterou dítě ovládne, se také zvyšuje nebezpečí, které mu hrozí. Ve velmi útlém věku se dítě naučí převracet z bříška na záda a naopak.

Potřebujete-li je na okamžik položit, nedávejte je na místo, odkud by mohlo spadnout. V polovině prvního roku již dítě dokáže uchopit předměty kolem sebe. Stále proto dbejte o to, aby v jeho dosahu nebylo nic nebezpečného nebo příliš malého, čím by se mohlo poranit nebo co by mohlo spolknout či se tím dusit. Když dítě držíte, nejezte, nepijte, nenoste nic horkého a nekuřte. Nikdy nenechávejte miminko pít samotné z láhve.V kočárku, v sedačce a na vysoké židli dítě vždy připoutejte, nedávejte je na vyvýšená místa. Nenechávejte miminko o samotě s malými dětmi - mohly by je zvedat a upustit nebo mu dát nebezpečné věci na hraní.

Mnohým nehodám je možno zabránit. je třeba vytvořit takové prostředí, v němž si dítě nemůže ublížit. Zajištění bezpečnosti dítěte by však nemělo znamenat omezení jeho činnosti. Musíte mu vytvořit bezpečný svět, ve kterém si bude hrát a který může objevovat.

PRVNÍ POMOC

Je-li dítě v bezvědomí, zkontrolujte, jak dýchá. Začněte křísit ještě dříve, než ošetříte možné poranění. Se správným postupem při první pomoci se můžete seznámit v příručce nebo u lékaře. Naspedující postup je pouze schematický.

 • jestliže dítě dýchá, postarejte se o všechno, co by mu mohlo v dýchání bránit. Položte dítě na bok do stabilizované polohy.
 • jestliže dítě nedýchá, je životně důležité dostat do plic vzduch, aby nedošlo k poškození mozku. Dítě obraťte na bok nebo si jej položte břichem na klín, otevřete mu ústa a prozkoumejte, zda v nich není nějaká překážka. Dejte však pozor, aby nezapadla hlouběji. Několikrát krátce udeřte rukou mezi lopatky. Pokud je překážka odstraněna a dítě stále nedýchá, začněte s dýcháním z úst do úst, u novorozenců a malých kojenců z úst do úst a nosu.
 • jestliže nenahmatáte puls na krční tepně a neslyšíte činnost srdce, ihned zahajte nepřímou srdeční masáž a umělé dýchání z úst do úst: ukazovákem a prostředníkem stlačujte hrudník a vydechujte jen obsah svých úst. jesltiže srdce pracuje, pokračujte v umělém dýchání, dokud dítě nezačne dýchat samo. Poté jej uložte do stabilizované polohy.

Pohotovost volejte ihned, pokud

 • dítě upadne do bezvědomí, třeba jen na pár sekund
 • dusí se i po odstranění překážky
 • má jakékoliv jiné neobvyklé příznaky
 • přestane dýchat

VDECHNUTÍ CIZÍCH PŘEDMĚTŮ, DUŠENÍ

Malé děti dávají do pusy všechno, čeho se zmocní. Jestliže malý předmět nebo kousek potravy uvízne v dýchacích cestách, vyvolá záchvat kašle a dítě se může začít dusit. Je důležité dostat předmět rychle z neužších míst dýchacích cest, aby mohlo dítě znovu normálně dýchat. Kojence držte hlavou dolů, udeřte jej mezi lopatky. Větší dítě si položte břichem přes koleno, hlavou dolů, podpírejte hrudník a několikrát udeřte mezi lopatky.
Dítě se může začít dusit čímkoliv, co mu leží na obličeji a co mu ucpává ústa a nos, např. polštář.

ŠOK

Šok je reakce organismu na jekékoliv vážné poranění. V principu se jedná o nedostatečné zásobení tkání kyslíkem. Je to životu nebezpečný stav. Hlavními příznaky je bledá, studená kůže, která může být modravě nebo nebo šedavě zabarvená. Dítě mělce a rychle dýchá, je neklidné, zmatené, nebo naopak apatické. Cítíte slabý nitkovitý plus. Kdykoliv může upadnout do bezvědomí. Dítě položte na záda, otočte mu hlavu na jednu stranu a lehce mu zvedněte nohy. Nedávejte dítěti nic jíst, tekutiny můžete podávat po malých doušcích, pokud dítě utrpělo popáleniny. Platí pravidlo 5T - TICHO -TEPLO - TEKUTINY - TIŠENÍ bolesti - TRANSPORT do nemocnice
Pokud je dítě v šoku, okamžitě volejte lékaře!

ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM

Elektrický proud může díte porazit, zbavit je vědomí, způsobit zástavu dechu i srdeční činnosti. Může také popálit kůži na místě, kde elekřina do těla vnikla a kudy z něj unikla. I když tyto popáleniny mohou být na povrchu malé, bývají často velmi hluboké. Je známé, že pokud se dítě dotkne elektrického zařízení mokrýma rukama, utrpí větší úraz, než kdyby mělo ruce suché.

V první řadě přeruště kontakt elektrického proudu s dítětem. Je-li dítě v bezvědomí, sledujte dýchání a v případě potřeby ihned začněte křísit, je-li při vědomí, sledujte, zda se nerozvíjí příznaky šoku. Nezapomeňte sledovat popáleniny.

V každém případě okamžitě kontaktujte lékaře!

POPÁLENINY A OPAŘENÍ

Žádnou popáleninu nebo opařeninu u dítěte nepodceňujte, děti reagují jinak než dospělí a i zdánlivě malá popálenina může dítě vážně ohrozit. Drobnou povrchovou popáleninu na ploše menší než dlaň dítěte můžete léčit sami. Popálenina, která zasáhne větší plochu, je pro dítě nebezpečná, protože poškozenou plochou kůže uniká z těla tekutina, může se do ní dostat infekce a může se rozvinout celková reakce organismu - tzv. popáleninová nemoc.

Popáleninu ihned opláchněte pod studenou vodou, přiložte ledové obklady. Déle chladit můžete jen ruce, nohy, obličej a popáleniny na trupu menší než dlaň dítěte, nikdy celý popálený trup nebo končetinu. Nedávejte žádnou mast. U opařenin ihned dítěti stáhněte oblečení prosáklé vařící vodou, naopak neodstraňujte suché spálené oblečení, které na spálenině pevně drží.

Pokud popálenina zaujímá větší plochu než dlaň dítěte, ihned je odvezte do nemocnice.

KRVÁCEJÍCÍ RÁNY

V dětství jsou běžná menší poranění, která můžete ošetřit sami. Protože se do rány mohou dostat nebezpečné zárodky, je každé dítě očkováno m.j. proti tetanu. Každé krvácení je třeba zastavit. Dítě je ohroženo na životě silným tepenným krvácením.

Ránu očistěte a zakryjte polštářkem z gázy, kapesníku nebo materiálu, který neuvolňuje vlákna ( např. buničina ). Nesnažte se z rány nic vytahovat ani čerstvou ránu nepotírejte mastí. U silného krvácení z tepny prosáklý polštářek neodstraňujte, nový dejte přes něj a tiskněte jej na ránu. Můžete použít i pryžové škrtidlo, na však déle než 20 minut.

Ihned po poskytnutí první pomoci odvezte dítě do nemocnice, jestliže:

 • rána je rozsáhlá, hluboká
 • rána má roztřepené nebo rozevřené okraje
 • rána je v obličeji
 • rána je silně znečištěná
 • rána je bodná a nelze bezpečně zjistit hloubku vpichu, zvláště na břiše
 • jedná se o pokousání zvířetem
 • rána je infikovaná

autor: Vega, vloženo: 4.7.2005, přečteno: 3382x, komentáře: 0, rubrika: Zdraví, vytisknout článek, poslat e-mailem


Komentáře k článku | vložit komentář

(c)2004-2007 MIMINET.CZ - Všechna práva vyhrazena -  ISSN 1214-9969