Porod

Po příjezdu do porodnice Vás prohlédne lékař. Odtéká-li pouze plodová voda, uloží Vás na lůžko porodního sálu, na kterém se nastávající maminky sledují. Probíhá-li již porod a otevírají se porodní cesty, budete uvedena do porodního pokoje. Rozdíly jsou ve stavebním uspořádání porodních sálů. Někde jste sama se svým partnerem a někdy je maminek na pokoji více. I to je důvod, abyste si prohlédla místo, kam půjdete rodit a vybrala si. Porod je děj, při kterém dochází vypuzení plodového vejce (plod,placenta, pupečník, plodová voda a plodové obaly) z organismu matky. Vyvolávající příčiny porodu nejsou zcela objasněny. patří mezi ně hormonální změny jak v organismu matky tak plodu.

Podle ukončeného týdne těhotenství dělíme porod na:

Předčasný porod - před ukončeným 38. týdnem
Porod v termínu - mezi 39. - 42. týdnem
Potermínový porod - po 42.týdnu

Miminko prochází při porodu z dutiny děložní do zevního prostředí porodními cestami. Dělíme je na tvrdé a měkké. Tvrdé porodní cesty jsou tvořeny kostěnou pánví, měkké porodní cesty dolní třetinou dělohy, děložním hrdlem, pochvou, zevními rodidla pánevním dnem.

Mezi porodní síly patří děložní kontrakce (stahy),břišní lis a zemská gravitace.

Porod dělíme na tzv. čtyři doby porodní:

l.doba porodní - otevírací, začíná pravidelnými kontrakcemi a končí úplným otevřením porodních cest
ll.doba porodní - vypuzovací, začíná zánikem branky a končí porodem plodu
lll.doba porodní - období, v jehož průběhu dochází k porodu placenty, pupečníku a plodových obalů
lV.doba porodní - poporodní

l.doba porodní

Po administrativním příjmu a vyšetření lékařem na příjmu v porodnici následuje monitorování plodu a vaginální vyšetření rodičky. Potom porodní asistentka odvede maminku na porodní pokoj a domluví se na přítomnosti tatínka nebo jiné blízké osoby u porodu.

Nastávající mamince jsou podrobně vysvětleny všechny výhody a nevýhody fyzické přípravy. Pokud s tím budete souhlasit, asistentka vás oholí v okolí hráze a podá Vám asi 1 litr teplé vody do konečníku, dnes už se spíše používá Yal, malá lahvička,která vás do 30 minut zcela vyprázdní a je šetrnější.

V průběhu l.doby porodní jsou hodnoceny kontrakce, podle Vašich informací, podle pohmatu a pomocí kardiotokografického vyšetření. Vaginálním vyšetřením je sledován vývoj nálezu a vstupování hlavičky do porodních cest. Pokud Vám samovolně nepraskla plodová voda, porodní asistentka Vám propíchne plodový obal, aby mohla odtéct plodová voda. Tento úkon se provádí na vrcholu kontrakce a je naprosto nebolestivý.

Maminkám se průběžně doplňují energetické ztráty, podává se pití, v případě že má rodička hlad,jsou vhodné piškoty, sušenky nebo banán.

Porodní asistentka Vám vysvětlí možnost využívání úlevových poloh, vsedě na míči, na vaku, v kleče na žíněnce,s oporou o míč, v dřepu, popřípadě využití sprchy nebo vany. Během l.doby porodní je možno podávat spazmolytika - léky na uvolnění porodních cest. Pokud nález na porodních cestách nepostupuje i přes podání spazmolytik a nastávající maminka již porodní bolesti přestává zvládat, doporučuje se použití epidurální analgezie(aplikace léků proti bolesti do páteřní bederní oblasti). Ke konci l.doby porodní se frekvence děložních stahů zvyšuje - objeví se po jedné až dvou minutách. Nastávající maminka pociťuje nutivé tlaky na konečník. Během l.doby Vám porodní asistentka ukáže různé polohy při tlačení. Např. v sedě, v kleče, na stoličce, na vaku, v dřepu vestoje a na boku. Vše se odvíjí od momentálního stavu matky a od nabídky porodního sálu.

Pokud čekáte dvojčata, způsob porodu záleží na jejich velikosti a na Vašem zdravotním stavu. Je to individuální,stejně jako u porodu jednoho dítěte.

Dýchání

Během kontrakce je uplatňováno tzv. břišní dýchání. Žena se zhluboka nadechne nosem tak, aby se nezvedal jen její hrudník, ale i bříško, a poté následuje hluboký výdech ústy. Nádech nosem je záměrný,protože pokud byste dýchala ústy, měla byste brzo sucho v ústech. Jeho význam spočívá ve zlepšení okysličování organismu a odtoku žilní krve z dolní poloviny těla. Plod takto získává kyslík i při kontrakci, díky břišnímu dýchání se upravuje vnitrobřišní tlak a vytváří se tak příznivé prostředí v děloze,dýchání navíc působí protistresově.
Následuje klidné dýchání mezi kontrakcemi. To slouží k Vašemu celkovému zklidnění a k relaxaci.

V přechodné době mezi l. a ll. dobou porodní využíváme tzv. psí dýchání. To je povrchové a krátké. Pomůže Vám překonat nepříjemné období, kdy máte velice intenzivní pocit k tlačení, ale tlačit zatím nemůžete, neboť porodní cesty nejsou zcela otevřeny.

Úlevové polohy

Porodu prospívá pohyb, nikoli pasivní ležení na zádech v posteli. Proto se během porodu, pokud to bude jen trochu možné, pohybujte.Jestliže je s vámi u porodu partner, zapojte ho do porodního děje také. Třeba tím, že Vám bude během porodu masírovat záda, měnit polohy a bude Vaší oporou.

Pokud budete cvičit vestoje, myslete na to, že při kontrakci je nutné mít kolena co nejvíce od sebe, aby děťátko mělo v pánvi dostatek prostoru. ideální poloha je na balónu ve sprše, kdy si podbřišek, celé bříško a záda nahříváte teplou vodou. Díky ní se pro Vás stanou bolesti snesitelnější. Sice nezmizí úplně, ale jsou méně intenzivní, jakoby tlumené. Voda má také uvolňující účinek na porodní cesty - ty se pak lépe otevírají. Na balóně sedíte ve vertikální poloze a miminko sestupuje do porodních cest vlastní vahou.

ll.doba porodní

V této době začíná Vaše aktivní role, vrcholí veškeré Vaše snažení, blíží se samotný porod miminka. V této době maminka zapojuje břišní lis. S postupným sestupem hlavičky miminka dochází k napínání hráze a v tomto okamžiku se v případě potřeby provádí její nástřih, a to z důvodu chránění hráze před poraněním, dále z důvodu urychlení porodu a snížení tlaku na hlavičku. Nástřih se provádí na vrcholu kontrakce, tkáň u je tenká téměř jako papír a při nástřihu by jste neměla cítit žádnou bolest. Poté se porodí hlavička, ramínko jedno, druhé, potom se již miminko položí mamince na hrudník a břicho - právě nastal jeden z nejkrásnějších okamžiků v životě každé ženy. Pupečník se podváže a přestřihne, v dnešní době se v některých porodnicích praktikuje metoda tzv. dotepání -pupečník se nestříhá hned, ale až po té, co přestává fungovat.

Pro miminko je položení na maminčino bříško nejlepší pro jeho poporodní adaptaci, nadále slyší tlukot srdce,který znalo z bříška, maminka je svým tělem zahřívá, mluví na ně a hladí je. Naprosto ideální je přiložení k prsu.

Dýchání

Mimo kontrakci je Vaše dýchání hluboké, střídá se dlouhý nádech s dlouhým výdechem. Kontrakce využívejte k tlačení a zbytečně je neprodýchávejte. Jakmile přichází kontrakce, nejprve se trochu rychleji rozdýchejte. Když bolest vrcholí, zhluboka se nadechněte, vzduch zadržte a pomocí břišního lisu tlačte směrem ke konečníku. Vydržte tlačit tak dlouho, jak jen to je možné, pak vydechněte, znovu nádech a tlačte. Za kontrakci by jste měli zatlačit alespoň třikrát.

lll.doba porodní

Děloha se po porodu plodu nápadně zmenší, získá kulovitý tvar a její vrchol sahá zhruba k pupku. Po uplynutí asi 5 minut se obnovují děložní kontrakce, které jsou ale mnohem slabší než ve ll.době porodní a maminky je často ani nepociťují. Po odloučení lůžka děložní kontrakce neustávají a u maminky se připojují pocity nucení na tlačení. Žena pak s pomocí porodníka vytlačí a porodí placentu i blány. Dále následuje kontrola porodních cest, popřípadě šití poranění.

lV.doba porodní

Čtvrtá doba porodní je dvouhodinový interval po porodu placenty, kdy dochází k zavinování dělohy. Na porodním sále je tato doba vyplněna prvním kontaktem maminky s dítětem včetně přiložení k prsu.

autor: jan, vloženo: 30.6.2005 v 14:18, rubrika: Porod

Článek vyšel na serveru MIMINET.CZ.
Adresa článku je: http://www.miminet.cz/clanek_tisk.php?id_rubriky=2&id_clanek=62